דמי משלוח

דמי משלוח

המחיר שלנו: ₪0.00 סה"כ המחיר: ₪0.00

ספר השאלות והפתרונות הגדול במכניקה - מהדורה חדשה

ספר השאלות והפתרונות הגדול במכניקה - מהדורה חדשה

ספר הכנה לבגרות במכניקה. הספר מכיל מאות בעיות פתורות במכניקה. בנוסף, הספר מכיל פתרון מלא לבחינות הבגרות במכניקה משנת 1990 ועד השאלון האחרון. המחיר שלנו: ₪100.00 סה"כ המחיר: ₪100.00

ספר השאלות והפתרונות הגדול בחשמל - מהדורה חדשה

ספר השאלות והפתרונות הגדול בחשמל - מהדורה חדשה

ספר הכנה לבגרות בחשמל. הספר מכיל מאות בעיות פתורות בחשמל ומגנטיות. בנוסף, הספר מכיל פתרון מלא לבחינות הבגרות בחשמל משנת 1990 ועד השאלון האחרון. המחיר שלנו: ₪95.00 סה"כ המחיר: ₪95.00

מכניקה ניוטונית - כרך ב

מכניקה ניוטונית - כרך ב

ספר הכולל כל החומר התיאורטי במכניקה ברמת 5 יחידות לימוד, בנוסף למגוון גדול של דוגמאות כולל פתרון מלא. בסוף כל פרק קיים אוסף גדול של בעיות כולל תשובות סופיות. המחיר שלנו: ₪95.00 סה"כ המחיר: ₪95.00

מכניקה ניוטונית - כרך א

מכניקה ניוטונית - כרך א

ספר הכולל כל החומר התיאורטי במכניקה ברמת 5 יחידות לימוד, בנוסף למגוון גדול של דוגמאות כולל פתרון מלא. בסוף כל פרק קיים אוסף גדול של בעיות כולל תשובות סופיות. המחיר שלנו: ₪95.00 סה"כ המחיר: ₪95.00

חשמל ומגנטיות (כרך ב - מגנטיות) מהדורה חדשה

חשמל ומגנטיות (כרך ב - מגנטיות) מהדורה חדשה

ספר הכולל כל החומר התיאורטי במגנטיות ברמת 5 יחידות לימוד, בנוסף למגוון גדול של דוגמאות כולל פתרון מלא. בסוף כל פרק קיים אוסף גדול של בעיות כולל תשובות סופיות. המחיר שלנו: ₪56.00 סה"כ המחיר: ₪56.00

חשמל ומגנטיות (כרך א - חשמל) מהדורה חדשה

חשמל ומגנטיות (כרך א - חשמל) מהדורה חדשה

ספר הכולל כל החומר התיאורטי בחשמל ברמת 5 יחידות לימוד, בנוסף למגוון גדול של דוגמאות כולל פתרון מלא. בסוף כל פרק קיים אוסף גדול של בעיות כולל תשובות סופיות. המחיר שלנו: ₪60.00 סה"כ המחיר: ₪60.00

 
 
 
טלפון:  050-6727264| פקס:  0737440471|  דוא"ל:  roni@ramose.co.il  |  כתובת:  רח' החשמל, חיפה