ראמוס - ספרים וייעוץ

ראמוס- ספרים וייעוץ, הוא מיזם חינוכי שמטרתו פיתוח ספרי לימוד וחומרי הכנה לבגרות במקצוע הפיזיקה, במטרה לשרת את אוכלוסיית התלמידים והמורים ולתרום לקידום לימודי הפיזיקה בבתי ספר תיכון.
כרך א-חשמל
כרך ב-מגנטיות
הספר באישור משרד החינוך (מס' אישור 4466).
הספר מכיל הסבר מפורט לכל החומר בתוכנית הלמודים במקצוע חשמל ומגנטיות ברמת 5 יחי"ל בפיזיקה.
בנוסף הספר מכיל מספר רב של דוגמאות ובעיות פתורות פתרון מלא, וגם שאלות ובעיות בסוף כל פרק ברמת קושי מהקל לקשה לתרגול עצמי כולל תשובות סופיות.
1. ספר חשמל ומגנטיות

ספרים בהוצאת ראמוס

2. ספר השאלות והפתרונות הגדול במכניקה
הספר מיועד לתלמידים שמתכוננים לבחינות המתכונת והבגרות במכניקה ברמת 5 יחי"ל.
הספר מכיל מספר רב של בעיות ברמת בחינות הבגרות במגוון הנושאים במכניקה המיועדים לבגרות, בצירוף פתרונות מלאים.

חדש... חדש

הספר יצא לאור בגרסה דיגיטלית ונמצא באתר קלסוס
לקישור לספר נא ללחוץ על התמונה.
יצא לאור ספר חדש:

"ספר הפתרונות המלאים לשאלות הספר חשמל ומגנטיות, כרכים א ו-ב"
3. ספר השאלות והפתרונות הגדול בחשמל
הספר מיועד לתלמידים שמתכוננים לבחינות המתכונת והבגרות בחשמל ומגנטיות ברמת 5 יחי"ל.
הספר מכיל מספר רב של בעיות ברמת בחינות הבגרות במגוון הנושאים במכניקה המיועדים לבגרות, בצירוף פתרונות מלאים.
הספרים מכילים את כל נושאי הלימוד הכלולים בתוכנית הלימודים ברמת 5 יחידות לימוד, כמו גם מספר הרחבות.
הספרים כוללים הסברים מפורטים לכל הנושאים הנלמדים, המלוווים במספר רב של דוגמאות ושל שאלות הכוללות פתרון מלא.
בנוסף לכך, כל פרק כולל מספר רב של שאלות ובעיות המסודרות מן הקל אל הכבד, כולל תשובות סופיות לכל הסעיפים.
      בחנות שלנו ניתן להזמין את הספרים הבאים:
  1. חשמל ומגנטיות - כרך א (חשמל).
  2. חשמל ומגנטיות - כרך ב (מגנטיות).
  3. ספר השאלות והפתרונות הגדול במכניקה.
  4. ספר השאלות והפתרונות הגדול בחשמל.
  5. מכניקה ניוטונית - כרך א.
  6. מכניקה ניוטונית - כרך ב.
החנות הוורטואלית שלנו
חדש... ספר חדש במכניקה 
הוצאת ראמוס
 
 
טלפון:  050-6727264| פקס:  0737440471|  דוא"ל:  roni@ramose.co.il  |  כתובת:  רח' החשמל, חיפה