ספר המכיל את כל החומר בתוכנית הלמודים בפיזיקה בנושא המגנטיות ברמת 5 יחידות לימוד.
 
​הספר מכיל הסבר מפורט לחומר המופיע בתוכנית הלמודים בנוסף לדוגמאות כולל פתרון מלא. בסוף כל פרק קיים מספר רב של תרגילים ובעיות בכל הנושאים שמופיעים בספר.

חשמל ומגנטיות
כרך ב' - מגנטיות

ספר המכיל את כל החומר בתוכנית הלמודים בפיזיקה בנושא החשמל ברמת 5 יחידות לימוד.
​הספר מכיל הסבר מפורט לחומר המופיע בתוכנית הלמודים בנוסף לדוגמאות כולל פתרון מלא, למספר רב של תרגילים ובעיות בכל הנושאים שמופיעים בספר.

חשמל ומגנטיות
כרך א' - חשמל

מורה/תלמיד יקר.
​אם תמצא טעות כלשהי באחד מהספרים הנ"ל (דפוס, ניסוח או בתשובות הסופיות) נשמח אם תעדכן אותנו, ואנו נענה לכם בהקדם. 

ספר המיועד לתלמידים שמתכוננים לבחינות בחשמל ומגנטיות, בחינות  המתכונת והבגרות בחשמל ברמת 5 יחידות לימוד.

הספר מכיל מספר רב של בעיות ברמת בחינות הבגרות במגוון הנושאים בחשמל ומגנטיות, בצירוף פתרונות מלאים. בנוסף הספר מכיל פתרון מלא לשאלוני הבגרות משנת 2009.

ספר השאלות והפתרונות הגדול בחשמל ומגנטיות

ספר המכיל את הנושאים הבאים: יחידות, תנועה בקו ישר, נפילה חופשית אנכית, וקטורים, חוקי ניוטון, תנועה במישור (זריקה בזווית ותנועה מעגלית) ומערכות ייחוס.
הספר מיועד לתלמידי פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד.
​הספר מכיל הסבר מפורט לחומר המופיע בתוכנית הלמודים בנוסף לדוגמאות כולל פתרון מלא. בסוף כל פרק קיים מספר רב של תרגילים ובעיות בכל הנושאים שמופיעים בספר.
תוכן העניינים של הספר
דף תיקונים עבור הספר

חשמל ומגנטיות
כרך ב' - מגנטיות

ספר המכיל את הנושאים הבאים: עבודה ואנרגיה, מתקף ותנע, תנועה מעגלית לא קצובה, תנועה הרמונית וכבידה.

הספר מיועד לתלמידי פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד.
​הספר מכיל הסבר מפורט לחומר המופיע בתוכנית הלמודים בנוסף לדוגמאות כולל פתרון מלא. בסוף כל פרק קיים מספר רב של תרגילים ובעיות בכל הנושאים שמופיעים בספר.
תוכן העניינים של הספר

חשמל ומגנטיות
כרך ב' - מגנטיות

ספר המיועד לתלמידים שמתכוננים לבחינות במכניקה, בחינות המתכונת והבגרות במכניקה ברמת 5 יחידות לימוד.

הספר מכיל מספר רב של בעיות ברמת בחינות הבגרות במגוון הנושאים במכניקה, בצירוף פתרונות מלאים. בנוסף הספר מכיל פתרון מלא לשאלוני הבגרות משנת 2009.

ספר השאלות והפתרונות הגדול במכניקה

 
טלפון:  050-6727264| פקס:  0737440471|  דוא"ל:  roni@ramose.co.il  |  כתובת:  רח' החשמל, חיפה