שאלוני הבגרות במכניקה
(5 יח"ל)
שאלוני הבגרות במכניקה מ-1990 ועד השאלון האחרון
pencil6, pencil, write, edit, blog, note
פתרונות מלאים לכל השאלונים הנמצאים בעמוד זה נמצאים בנספח המצורף ל"ספר השאלות והפתרונות הגדול במכניקה"
הנספח יחולק עם הספר החל מחודש זה (08/2019). וגם נמצא במהדורה הדיגיטלית של הספר הנ"ל הנמצאת באתר קלאסוס - ספרים דיגיטליים.
 
טלפון:  050-6727264| פקס:  0737440471|  דוא"ל:  roni@ramose.co.il  |  כתובת:  רח' החשמל, חיפה