שאלוני הבגרות במכניקה
(5 יח"ל)
שאלוני הבגרות במכניקה משנת 1990 ועד השאלון האחרון
pencil6, pencil, write, edit, blog, note
פתרונות מלאים לכל השאלונים הנמצאים בעמוד זה נמצאים בנספח המצורף ל"ספר השאלות והפתרונות הגדול במכניקה"
הנספח יחולק עם הספר החל מהחודש הבא (09/2020). וגם נמצא במהדורה הדיגיטלית של הספר הנ"ל הנמצאת באתר קלאסוס - ספרים דיגיטליים.
 
טלפון:  050-6727264| פקס:  0737440471|  דוא"ל:  roni@ramose.co.il  |  כתובת:  רח' החשמל, חיפה