תאריך בחינת הבגרות בפיזיקה: 21.06.22

 
טלפון:  050-6727264| פקס:  0737440471|  דוא"ל:  roni@ramose.co.il  |  כתובת:  רח' החשמל, חיפה