תאריך בחינת הבגרות בפיזיקה: 
21.06.2022
 
סמל השאלון במכניקה 036-361 - משך הבחינה: שעתיים.

סמל השארלון בחשמל ​036-371 - משך הבחינה: שעתיים.
eye7, eye, views, vision, visit
בקרוב נוסיף עוד תכנים לעמוד זה
eye7, eye, views, vision, visit
 
טלפון:  050-6727264| פקס:  0737440471|  דוא"ל:  roni@ramose.co.il  |  כתובת:  רח' החשמל, חיפה