תאריך בחינת הבגרות: 29.06.2021
מבנה שאלון בחינת הבגרות במכניקה לשנה זו (מס' שאלון: 036-361):
שם הפרק בתוכנית הלימוד מספר השאלות בשאלון השנה דגשים
קינמטיקה 1 תנועה בתאוצה קבועה
דינמיקה  2 חוקי ניוטון לאורך קו ישר, בתאוצה קבועה. זריקה אופקית.
התנע ושימורו 1 כולל התנגשויות אלסטיות חד ממדיות.
אנרגיה מכנית ושימורה 1 כולל עבודה ואנרגיה במישור משופע
כבידה 1 יש לתרגל תנועה מעגלית בכבידה.
גם השנה בחינת הבגרות במכניקה תכלול 6 שאלות. על הנבחן לענות על 3 שאלות. משך הבחינה 2:30 במקום 2 שעות וזאת בגלל הקורונה. להלן הרכב הבחינה במכניקה לשנה זו:
מבנה שאלון בחינת הבגרות בחשמל לשנה זו (מס' שאלון: 036-371):
גם השנה בחינת הבגרות בחשמל תכלול 6 שאלות. על הנבחן לענות על 3 שאלות. משך הבחינה 2:30 במקום 2 שעות וזאת בגלל הקורונה. להלן הרכב הבחינה בחשמל לשנה זו:
שם הפרק בתוכנית הלימוד מספר השאלות בשאלון השנה דגשים
חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי
פוטנציאל חשמלי, קיבול וקבלים
2 יש לעמוד גם על הקשר בין שדה ופוטנציאל במגוון אפשרויות.
מעגלי זרם ישר 1 יש ללמוד על ריאוסטט ופוטנציומטר.
השדה המגנטי 2  
השראה אלקטרומגנטית 1 כולל עוצמת שדה מגנטי המשתנה גם במקום וגם בזמן
הערות:    יש לתרגל תנועה מעגלית.

מיקוד השאלות בספרי השאלות של ראמוס על פי מיקוד הבגרות

מיקוד חומר הלימוד לבגרות 2021

 
טלפון:  050-6727264| פקס:  0737440471|  דוא"ל:  roni@ramose.co.il  |  כתובת:  רח' החשמל, חיפה